JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STRAHONINEC

PRORAČUN I FINANCIJE

PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2024. GODINU
Vodič kroz proračun Općine Strahoninec za 2024. godinu   
Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu  
Obrazloženje proračuna za 2024. godinu  
Proračun Općine Strahoninec za 2024. godinu
Prijedlog Proračuna Općine Strahoninec za 2024. godinu  

 

PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2023. GODINU
Izmjene i dopune Proračuna Općine Strahoninec za 2023. godinu 
Vodič kroz proračun Općine Strahoninec za 2023. godinu   
Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu  
Proračun Općine Strahoninec za 2023. godinu
Obrazloženje uz Proračun Općine Strahoninec za 2023. godinu  
Prijedlog Proračuna Općine Strahoninec za 2023. godinu  

 

PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2022. GODINU
Godišnje izvršenje proračuna za 2022. godinu  
I. ID proračuna Općine Strahoninec za 2022. godinu  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu  
Vodič kroz proračun Općine Strahoninec za 2022. godinu   
Provedbeni program Općine Strahoninec 2121. - 2025.  
Odluka o izvršavanju proračuna za 2022. godinu  
Proračun Općine Strahoninec za 2022. godinu
Prijedlog Proračuna Općine Strahoninec za 2022. godinu  

 

PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2021. GODINU
Godišnje izvršenje proračuna za 2021. godinu  
Izmjena i dopuna Plana razvonih programa  2021. - 2023.  
II. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu
Polugodišnji obračun proračuna za 2021. godinu  
I. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu
Vodič kroz proračun Općine Strahoninec za 2021. godinu   
Plan razvojnih programa 2021. - 2023.  
Obrazloženje uz proračun za 2021. godinu  
Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu  
Proračun Općine Strahoninec za 2021. godinu

 

PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2020. GODINU
Obračun proračuna za 2020. godinu
Izvršenje Plana razvojnih programa   
Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
Obračun proračuna 01.01.2020. - 30.06.2020.  
Vodič kroz proračun Općine Strahoninec za 2020. godinu   
Plan razvojnih programa 2020. - 2022.  
Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu  
Proračun Općine Strahoninec za 2020. godinu

 

PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2019. GODINU
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2019. - 2021.  
Rebalans proračuna Općine Strahoninec za 2019. godinu
Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019.
 
Polugodišnji obračun proračuna Općine Strahoninec od 01.01.2019. – 30.06.2019.
 
Vodič kroz proračun Općine Strahoninec za 2019. godinu   
Plan razvojnih programa 2019. - 2021.  
Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu  
Proračun Općine Strahoninec za 2019. godinu
PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2018. GODINU
Godišnji obračun Plana razvojnih programa Općine Strahoninec za 2018. godinu
 
Izvršenje godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2018. godine
 
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2018. - 2020.  
Rebalans proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu
Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018.
 
Polugodišnji obračun proračuna Općine Strahoninec od 01.01.2018. - 30.06.2018.
 
Vodič kroz proračun Općine Strahoninec za 2018. godinu   
Plan razvojnih programa 2018. - 2020.  
Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu  
Proračun Općine Strahoninec za 2018. godinu
PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2017. GODINU
Godišnji obračun Plana razvojnih programa Općine Strahoninec za 2017. godinu
Izvršenje godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2017. godine
Polugodišnji obračun proračuna Općine Strahoninec od 01.01.2017. - 30.06.2017.
Vodič kroz proračun Općine Strahoninec za 2017. godinu 
Plan razvojnih programa 2017. - 2019.
Odluka o izvršavanju proračuna za 2017. godinu
Proračun Općine Strahoninec za 2017. godinu
PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2016. GODINU
Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Strahoninec za 2016. godinu
Godišnji obračun Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2016. godine
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2016. - 2018.
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Strahoninec za 2016. godinu
Polugodišnji obračun proračuna Općine Strahoninec od 01.01.2016. - 30.06.2016.
I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna za 2016.
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Strahoninec za 2016. godinu
Plan razvojnih programa 2016. - 2018.
Odluka o izvršavanju proračuna za 2016. godinu
Proračun Općine Strahoninec za 2016. godinu
PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2015. GODINU
Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja
Godišnji obračun Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2015. godine
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Strahoninec za 2015. godinu
Plan razvojnih programa 2015. - 2017.
Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. godinu
Proračun Općine Strahoninec za 2015. godinu
Odluka o privremenom financiranju
PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2014. GODINU
Godišnji obračun Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2014. godine
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Strahoninec za 2014. godinu
Polugodišnji obračun proračuna Općine Strahoninec od 01.01.2014. - 30.06.2014.
Plan razvojnih programa 2014. - 2016.
Proračun Općine Strahoninec za 2014. godinu
PRORAČUN OPĆINE STRAHONINEC ZA 2013. GODINU
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Strahoninec za 2013. godinu
Polugodišnji obračun proračuna Općine Strahoninec od 01.01.2013. - 30.06.2013.
Proračun Općine Strahoninec za 2013. godinu

PRORAČUN

Proračun Općine Strahoninec je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga Općinsko vijeće Općine Strahoninec. 

Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu. Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.

GODIŠNJI PROGRAMI

PRORAČUNSKI PROGRAMI ZA 2024. GODINU
Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu
Socijalni program za 2024. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem z vlasništvu RH na području Općine Strahoninec za 2024. godinu
PRORAČUNSKI PROGRAMI ZA 2023. GODINU
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2023. godinu
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu
Socijalni program za 2023. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem z vlasništvu RH na području Općine Strahoninec za 2023. godinu
PRORAČUNSKI PROGRAMI ZA 2022. GODINU
Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu
Socijalni program za 2022. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
PRORAČUNSKI PROGRAMI ZA 2021. GODINU
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2021. godinu
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu
Socijalni program za 2021. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
PRORAČUNSKI PROGRAMI ZA 2020. GODINU
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
Izvršenje Socijalnog programa za 2020. godinu
Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izmjene u dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
Izmjene u dopune Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
Izmjene u dopune Socijalnog programa za 2020. godinu
Izmjene u dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izmjene u dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu
Socijalni program za 2020. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
PRORAČUNSKI PROGRAMI ZA 2019. GODINU
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2019. godinu
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu
Socijalni program za 2019. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
PRORAČUNSKI PROGRAMI ZA 2018. GODINU
Izvještaj realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izvještaj realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu
Socijalni program za 2018. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
PRORAČUNSKI PROGRAMI ZA 2017. GODINU
Izvještaj realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Izvještaj realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Socijalni program za 2017. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

FINANCIRANJE PROGRAMA

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Financijsko izvješće za 2023. godinu
Financijsko izvješće za 2022. godinu
Financijsko izvješće za 2021. godinu
Financijsko izvješće za 2020. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu.
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2014. godinu