JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STRAHONINEC

INTERNI AKTI

PRAVILNICI

Etički kodeks službenika i namještenika Općine Strahoninec
Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanju dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa
   

IMENOVANJA

Odluka i imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku
Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrolu
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka