JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STRAHONINEC

KOMUNALNO REDARSTVO

Na području Općine Strahoninec javnu uslugu prikupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada obavlja: 
logo
Komunalni otpad
Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Posudu za komunalni otpad korisnici trebaju na dan odvoza  po rasporedu do 7,00 h zimi, odnosno do 6,00 sati ljeti, iznijeti na javnu površinu, 2 m od ruba kolnika.

KOMUNALNI RED

Odluka o komunalnom redu
Izmjene Odluke o komunalnom redu
Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  („Narodne novine“, broj 94/13), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad, potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu:
Općina Strahoninec,
Dravska 1, Strahoninec,
40000 Čakovec
ili na e-mail: info@strahoninec.hr

Također, nepropisno odbačeni otpad možete prijaviti i putem aplikacije eRedar

KOMUNALNE USLUGE

Dimnjačarska služba

Dimnjačarske usluge na području Općine Strahoninec obavlja:

Dimnjačarski obrt Ivan Zver

Putjane 89, Čakovec
Tel. 040/363-906
Mob. 098/293-985
E-mail: ivica.zver@gmail.com

   
Suglasnost na izmjenu cjenika dimnjačarskih usluga 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova