UDRUGE

OBRASCI IZVJEŠTAJA

Na području Općine Strahoninec djeluju slijedeće udruge:
DVD Strahoninec
DVD Strahoninec je dobrovoljna, humanitarna udruga čija djelatnost je odnosi na prevenciju zaštite od požara. Udruga ostvaruje svoje ciljeve i zadatke koji se odnose na praćenje i analiziranje stanja u dobrovoljnom vatrogastvu i zaštiti od požara; promicanje aktivnosti djelatnosti dobrovoljnog vatrogastva; analiziranje i praćenje provođenja mjera zaštite od požara; provođenje preventivnih mjera radi ostvarivanja zadataka zaštite od požara;razvitak i provođenje aktivnosti na zaštiti okoline; suradnju s obrazovnim i drugim tijelima državne vlasti na poslovima stručnog odgoja i obrazovanja; suradnju s lokalnim vlastima, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara.

Predsjednik udruge je Vanja Tomašić.
 
Zapovjednik DVD-a Strahoninec je Danijel Patafta.