OBAVIJEST O ADULTICIDNOM TRETMANU KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE STRAHONINEC

Obavještavamo Vas da će se na području općine Strahoninec provesti dezinsekcija – suzbijanje odraslih komaraca u ponedjeljak, 24.06.2024. u razdoblju od 19:30 do 21:00 sati.

Tretman će se provesti preparatom na bazi permetrina, metodom hladnog zamagljivanja.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 98/19 i 57/22, 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret", raspisuje se

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

 • 1 izvršitelj M/Ž
 • rad na određeno puno radno vrijeme 

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto spremačica/servirka

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 98/19 ,57/22 i 101/23)) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret", raspisuje se

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto spremačica/servirka

SPREMAČICA/SERVIRKA

 • 1 izvršitelj M/Ž
 • rad na određeno puno radno vrijeme uz probni rok najdulje do 6 mjeseci

ODLUKA O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJI VRTIĆ ,,SUNCOKRET" STRAHONINEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Na temelju članka 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 96. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09,110/21), članka 11. Pravilnika o  upisu djece i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić ,,Suncokret", Upravno vijeće DV ,,Suncokret" na 59. sjednici održanoj 17. lipnja 2024. godine a na temelju izvješća Povjerenstva za upis donijelo je

 

ODLUKU O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJI VRTIĆ ,,SUNCOKRET" STRAHONINEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Poziv na intervju

Poziva se kandidat za prijam u službu na radno mjesto  – Referent u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec  na intervju koji će se održati dana:

14. lipnja (petak) 2024. godine
u prostorijama Općine Strahoninec
Dravska 1, Strahoninec
(općinska vijećnica)
u  09:00 sati

Kandidat koji je ostvario dovoljan broj bodova na pisanom testiranju biti će obaviješteni putem elektroničke pošte na mail adresu koju je naveo u prijavi.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA RADNO MJESTO REFERENT

Temeljem članka 17. – 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec, objavljuje

 

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA RADNO MJESTO

REFERENT

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat prema prvom slovu imena i prvom slovu prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a:
  1. AB30651
 2. Kandidat pozvan na pisano testiranje treba se javiti dana 11.06.2024. godine (UTORAK) u Općinu Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec u 11:00 sati.
  Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
  Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u definiranom terminu, bez obzira na razloge, povukao prijavu na javni natječaj. Smatrat  će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
  Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Strahoninec www.strahoninec.hr i oglasnoj ploči Općine Strahoninec.
 3. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Strahoninec. Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju biti obaviješteni o terminu intervjua.
 4. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Strahoninec.

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA


KLASA:112-01/24-01/01
URBROJ:2109-23-03/24-6
Strahoninec, 04.lipnja 2024.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec na radno mjesto REFERENT

Na temelju članka 19. , a u svezi s odredbom čl. 17. st. 1. , Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje


Javni natječaj
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec na radno mjesto REFERENT - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE U DJEČJI VRTIĆ "SUNCOKRET" STRAHONINEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 25. točka 5. al. 4. i 9. Statuta Dječjeg vrtića "Suncokret" i čl. 4. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić "Suncokret", Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Suncokret" Strahoninec na svojoj 58. sjednici održanoj 10. svibnja 2024. godine

ODLUKU 

O OBJAVI OBAVIJESTI O UPISIMA DJECE U DJEČJI VRTIĆ "SUNCOKRET" STRAHONINEC
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto spremačica/servirka

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 98/19 ,57/22 i 101/23)) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret", raspisuje se

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto spremačica/servirka

SPREMAČICA/SERVIRKA

 • 2 izvršitelj M/Ž
 • rad na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rok najdulje do 6 mjeseci

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto medicinska sestra/zdravstveni voditelj

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 98/19 i 57/22, 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret", raspisuje se

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto medicinska sestra/zdravstveni voditelj

ODGOJITELJ

 • 1 izvršitelj M/Ž
 • rad na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rok najdulje do 6 mjeseci 

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 98/19 i 57/22, 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret", raspisuje se

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

 • 5 izvršitelj M/Ž
 • rad na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rok najdulje do 6 mjeseci 

Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova i suhe trave i drugog poljoprivrednog i šumskog otpada te loženja vatre u šumama i blizu šume

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), sukladno članku 13. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/17), župan Međimurske županije je dana 14. 04. 2021. godine donio

ODLUKU

o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume


PRILOZI
Dokument
 Odluka o zabrani
   

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto spremačica/servirka

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret", raspisuje se

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto

SPREMAČICA/SERVIRKA

 • 1 izvršitelj M/Ž
 • rad na određeno puno radno vrijeme
PRILOZI
Dokument
 Natječaj za prijem radnika na radno mjesto 
 Odluka o raspisivanju natječaja spremačica-servirka
   

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORČUNA OPĆINE STRAHONINEC ZA 2024. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata organizacija civilnih društva za financiranje iz Proračuna Općine Strahoninec za 2024. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Strahoninec.
U 2024. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.
Ukupno planirana vrijednost natječaja je 50.000,00 EUR-a.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom projektu je 1.350,00 EUR-a.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 6.3.2024. do 23:59 sati.
Nakon isteka gore navedenog roka, prijava se neće moći izvršiti


KLASA:230-01/24-01/01
URBROJ:2109-23-02-24-1
Strahoninec, 05. veljače 2024. godine

PRILOZI
Dokument
 Javni poziv
 Upute za korisnike aplikacije
 Popis odobrenih projekata
   

NAJAVLJUJEMO VINCEKOV POHOD TZO Nedelišće 2024.

Turistička zajednica Općine Nedelišće u suradnji s Općinama Gornji Mihaljevec, Sveti Juraj na Bregu, Strahoninec i Šenkovec pozivaju vas na tradicionalni Vincekov pohod!

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21, 114/22, 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 46. Statuta Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/21), općinski načelnik Općine Strahoninec raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva jest javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija od interesa za Općinu Strahoninec u 2024. godini.

Odredbom članka 3. stavka 1. točke 7. Zakona o elektroničkim medijima („NN“ br. 111/21 i 114/22) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave elektroničkih medija koje su od interesa za Općinu Strahoninec a odnose se na praćenje događaja od društvenog značaja - gospodarskog, obrazovnog, zdravstvenog, kulturnog, sportskog i sl. kroz tematske emisije i objave koje su izdvojene u posebne tematske cjeline, kao i pojedinačne objave, sa ciljem informiranja stanovnika Općine Strahoninec.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

 

CILJ DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Cilj dodjele financijskih sredstava jest proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Strahoninec – u obliku tv emisija, radio emisija, tekstova, fotografija i video uradaka u smislu informiranja građana o djelatnostima, aktivnostima, projektima i programima koje provodi Općina Strahoninec u području i s ciljem razvoja gospodarstva, unapređenja zdravstvenog i odgojno-obrazovnog sustava, poticanja poljoprivrednog i ruralnog razvoja, razvoja turizma, znanosti, kulture, tjelesne kulture i sporta, promicanja ravnopravnosti spolova, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i zdravlja građana, programa za djecu i mlade s ciljem promicanja njihove dobrobiti, socijalne uključenosti starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, poticanja multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanja kulturne baštine, nacionalnih manjina, poticanja posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Strahoninec i sl., odnosno svih aktivnosti i djelatnosti Općine Strahoninec kojima se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi stanovnika Općine Strahoninec.

 

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije pri Agenciji za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija D3
 • radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija pri Agenciji za elektroničke medije (AEM) – područje Međimurske županije
 • elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a čije je sjedište na području Međimurske županije i/ ili koje svojim sadržajem pokrivaju teme s područja Međimurske županije, njenih općina i gradova i Općine Strahoninec
 • prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje šest mjeseci ranije od dana predaje prijave na Javni poziv
 • pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna, koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku, koji imaju nepodmirenih obaveza prema Državnom proračunu i Proračunu Općine Strahoninec i nakladnici koji nemaju programe regionalnog i lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi stanovnika Općine Strahoninec.

 

KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici – stanovnicima Općine Strahoninec (broj bodova: 0 – 10).
 2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Općine Strahoninec), usmjerenost na potrebe i interese građana Općine Strahoninec i uključenost građana u predložene programske sadržaje (broj bodova: 0 – 10).
 3. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje emitiranja kod TV programa i radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl.) ( broj bodova: 0 – 7). Unutar ovog kriterija potrebno je dodatno zaokružiti jednu ili više opcija u vezi praćenja sjednica i manifestacija (broj bodova: 1 - 3). Ukoliko prijavitelj ne zaokruži nijednu od ponuđenih opcija, za kriterij broj 3. ostvaruje 0 bodova.
 4. Doseg objava pojedinog medija, tj. izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje (broj bodova: 0 – 10).
 5. Pregled objavljenih vijesti od interesa za stanovnike Općine Strahoninec u protekla tri mjeseca (dostaviti pregled po mjesecima – listopad, studeni i prosinac 2024.) (broj bodova: 0-10)

Ukupno maksimalno 50 bodova

 

Dodatno će se vrednovati, s najviše 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

 1. Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Strahoninec (1 bod)
 2. Poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine Strahoninec (1 bod)
 3. Poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja te zaštite okoliša na području Općine Strahoninec (1 bod)
 4. Poticanje razvoja turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje kulturne baštine Općine Strahoninec (1 bod)
 5. Razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta (1 bod)
 6. Poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade s ciljem promicanja njihove dobrobiti (1 bod)
 7. Promocija zdravlja i socijalne uključenosti, posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama (1 bod)
 8. Promicanje ravnopravnosti spolova (1 bod)
 9. Promocija rada udruga civilnog društva s područja Općine Strahoninec (1 bod).

Dodatni bodovi dodijeliti će se prema opisima iz obrasca 2. od točaka 3. do 8.

Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem, a može se ostvariti najviše 60 bodova.

Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim proračunskim sredstvima odabrani programski sadržaji financirati će se prema bodovnoj listi utvrđenoj u obrascu ocjenjivanja.

 

SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje
 2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje
 3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
 4. Ovjereni izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 5. Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 6 mjeseci
 6. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od mjesec dana
 7. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije)
 8. Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje)
 9. Pregled objavljenih vijesti od interesa za građane Općine Strahoninec u protekla tri mjeseca

 

Obrasci i izjave za prijavu preuzimaju se na službenoj internetskoj stranici Općine Strahoninec www.strahoninec.hr i ispunjavaju se isključivo putem računala.

Na Javni poziv Nakladnik može prijaviti samo jedan programski sadržaj.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je 15 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Strahoninec.

Prijave se predaju poštom preporučeno na adresu Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec,  40000 Čakovec , ili se predaju neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA OD INTERESA ZA OPĆINU STRAHONINEC U 2024. GODINI – NE OTVARAJ“

 

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Strahoninec.

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi općinski načelnik Općine Strahoninec, na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, a koje će razmotriti i vrednovati prijave podnesene na Javni poziv.

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Strahoninec u roku od tri (3) dana od donošenja Odluke o odabiru.

Prijave zaprimljene na Javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu ima pravo na prigovor na Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Prigovor se podnosi u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava. O prigovoru odlučuje općinski načelnik.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Općinom Strahoninec Ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Strahoninec.

 

Način objave informacija

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci, dokumentacija, te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Općine Strahoninec.

 

OPĆINA STRAHONINEC

Općinski načelnik
Franjo Lehkec

KLASA: 344-01/24-01/1
URBROJ: 2109-23-02-24-1
Strahoninec, 03. siječnja 2024. godine


PRILOZI
Dokument
 Javni poziv
 Izjava
 Obrazac 1
 Obrazac 2
 ODLUKA O ODABIRU

                              

EDUKACIJA ZA POLJOPRIVREDNIKE RADI OSTVARIVANJA NOVČANIH POTPORA

Proizvodno vezana plaćanja (stočarska proizvodnja) + iaks mjere (stočarska proizvodnja) 2023.

21.11.2023. godine  8.00-14.00 sati

 Mjesto: Strahoninec, Dravska 1, 40000 Strahoninec Dvorana Centra za društvene, kulturne i javne potrebe

 Vrsta edukacije: Tečaj

Ova edukacija se priznaje za:
32.01.01. PVP za krave u proizvodnji mlijeka
32.01.02. PVP za prvotelke
32.02. PVP za tov junadi
32.03. PVP za krave dojilje
32.04. PVP za ovce i koze
70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja
70.06. Dobrobit životinja


Predavači: Mirjana Bengeri, Valerija Čižmak

Polaznici se prijavljuju  sami  putem web stranice  savjetodavna.hr-tečajevi-Međimurska županija-željeni tečaj (https://www.savjetodavna.hr/eventer/proizvodno-vezana-placanja-stocarska-proizvodnja-iaks-mjere-stocarska-proizvodnja-2023-73/edate/2023-11-21/)

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023./2024. redovnim studentima

Općinski načelnik Općine Strahoninec raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023./2024. redovnim studentima

 

 1. Stipendija Općine Strahoninec dodjeljuje se:
  • za jednu akademsku godinu 2023./2024.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Strahoninec imaju studenti koji zadovoljavaju slijedeće uvijete:   
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Općine Strahoninec
  • čiji roditelj ili skrbnik ima prebivalište na području Općine Strahoninec
  • studenti prve i viših godina studija
 3. Kriteriji za dodjelu stipendije Općine Strahoninec su:
  • redovni student na sveučilišnim i stručnim studijima, odnosno preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 4. Zahtjevu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  • prijavu za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2023./2024.
  • presliku osobne iskaznice studenta i roditelja/skrbnika ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani
  • uvjerenje o redovnom upisu na studij, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom sveučilišnog studija ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani, s naznakom da se akademska godina upisuje prvi puta
 5. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se putem aplikacije SOM natječaji.
 6. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave, odnosno do 27.10.2023. u 23:59 sati
 7. O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec


KLASA: 604-01/23-01/02
URBROJ: 2109-23-02-23-1
Strahoninec, 12. listopada 2023.godine

PRILOZI
Dokument
 Upute za korisnike
 SOM natječaji
   

 

 

 

Jednokratna novčana pomoć za učenike srednjih škola s područja općine Strahoninec

Općina Strahoninec u svrhu dodjele jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja prikuplja popis učenika srednjih škola s područja općine Strahoninec.

Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja ostvaruju učenici srednjih škola:

– upisani u prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

– imaju prebivalište na području općine Strahoninec.

Učenici koji ispunjavaju uvjete mogu na popisanom obrascu dostaviti prijavnicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći do 05. rujna 2023.  do 30.rujna 2023. godine osobno u Jedinstveni upravni odjel ili e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Prijavnica se nalazi na Internet stranici Općine Strahoninec.

Uz obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći učenici su dužni priložiti:

– potvrdu srednje škole o upisu  u školsku godinu 2023./2024.

– presliku osobne iskaznice ili druge javne isprave iz koje je moguće utvrditi prebivalište učenika

– presliku kartice bankovnog računa (žiro ili tekući račun)

PRILOZI
Dokument
 Obrazac prijave
   

Obavijest roditeljima djece polaznika OŠ Strahoninec a koji imaju prebivalište na području općine Strahoninec

Poštovani roditelji,

Sukladno Odluci općinskog načelnika Općine Strahoninec o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ Strahoninec s prebivalištem na području općine Strahoninec za školsku godinu 2023./2024. Općina Strahoninec financirati će druge obrazovne materijale navedene u Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje (radne bilježnice, likovne mape i setove za tehničku kulturu) učenicima OŠ Strahoninec.

Zahtjev za financiranje predaje se na propisanom obrascu (preuzima se na Internet stranici Općine Strahoninec www.strahoninec.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec), a isti se podnose od 5. rujna 2023. do 31.rujna 2023. godine. Zahtjev se predaje osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec ili putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uz Zahtjev potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (roditelja/skrbnika), preslike računa za kupljene radne bilježnice i presliku tekućeg računa s IBAN brojem.

PRILOZI
Dokument
 Obrazac zahtjeva
   

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa: Kontrola plodnosti tla na području općine Strahoninec u 2023. godini

Na temelju članka 46. Statuta Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.08/21), te „Sporazuma o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla Međimurske županije na području općine Strahoninec“ (KLASA: 320-03/23-01/04, URBROJ: 2109-23-03-23-1, od 20. srpnja 2023. godine), dana 01. kolovoza 2023. godine općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa: Kontrola plodnosti tla na području općine Strahoninec u 2023. godini

 

Temeljem „Sporazuma o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla Međimurske županije na području općine Strahoninec“, (KLASA: 320-03/23-01/04, URBROJ: 2109-23-03-23-1) od 20. srpnja 2023. godine, Općina Strahoninec objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa: Kontrola plodnosti tla na području općine Strahoninec u 2023. godini.

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području općine Strahoninec upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i koji posjeduju poljoprivredno zemljište na području Općine.

Maksimalan broj uzoraka tla koji se može dodijeliti jednom podnositelju zahtjeva je 1, a ukoliko se na Javni poziv javi manji broj podnositelja od planiranog, Općina Strahoninec će maksimalan broj uzoraka koji se može dodijeliti jednom podnositelju, povećati prema raspoloživim sredstvima.

Prednost kod dobivanja potpore za parcele za koje se traži analiza plodnosti tla imaju parcele koje se nalaze na području k.o. Strahoninec.

Ukoliko neće biti ispunjen limit, proširiti će se davanje potpore za parcele izvan k.o. Strahoninec.

Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednosti za kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta koja obuhvaća:

 • uzimanje uzoraka i podataka na terenu,
 • dostava uzoraka u laboratorij,
 • laboratorijska analiza uzoraka tla,
 • interpretacija rezultata,
 • ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla,
 • izdavanje preporuke gnojidbe krajnjim korisnicima usluga.

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenja zahtjeva, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore i bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu popuniti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora. 

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora, ali potporu mogu ostvariti po samo jednoj osnovi u tekućoj godini.

Ukupna vrijednost jednog (1) uzorka je 52,50 EUR-a s PDV-om.

Učešće u financiranju:

Općina Strahoninec– 21,00 EUR (40%)

Međimurska županija – 21,00 EUR (40%)

Korisnik – 10,50 EUR (20%)

Podnositelji Zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu potpore s propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu iz ovog Javnog poziva i obrasca Zahtjeva.

Obrazac Zahtjeva dostupan je u Općini Strahoninec Jedinstvenom upravnom odjelu, Dravska 1, Strahoninec i na nižoj poveznici

Potrebna dokumentacija sastoji se od:

 • Rješenja o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili drugog akta kojim se dokazuje pravni oblik (obrt/zadruga/trgovačko društvo)
 • Obostrane preslike osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnika obrta/zadruge/trgovačkog društva – podnositelja zahtjeva
 • Potvrda Porezne uprave da je podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a ili prijava podnositelja zahtjeva u sustav PDV-a Poreznoj upravi
 • Potvrda o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (za OPG u sustavu PDV-a)

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do 10. kolovoza 2023. godine, što je ujedno i krajnji rok za dostavu zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev sa propisanom dokumentacijom na adresu:

OPĆINA STRAHONINEC
Jedinstveni upravni odjel Općine Sstrahoninec
Dravska 1
Strahoninec
40000 Čakovec

U zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – javni poziv“.

Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec.

Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na temelju prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela donosi općinski načelnik, te će se ista dostaviti podnositelju zahtjeva.

Ukoliko predloženi iznosi potpora po prihvatljivim zahtjevima premašuju ukupni iznos sredstava osiguranih u općinskom proračunu za 2023. godinu, općinski načelnik zadržava pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti sukladno raspoloživim sredstvima.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi, te zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Podnositeljima u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Strahoninec, zahtjevi neće biti pozitivno ocjenjeni.

Općina Strahoninec zadržava pravo izmjene i poništenje ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima glede troškova sudjelovanja.

OPĆINA STRAHONINEC

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec


KLASA: 320-03/23-01/04
URBROJ: 2109-23-03-23-2
Strahoninec, 01. kolovoza 2023. godine


PRILOZI
Dokument
 Obrazac zahtjeva
 Odluka o dodjeli bespovratnih potpora 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju za radno mjesto - KOMUNALNI IZVIDNIK

Na temelju Oglasa Općine Strahoninec za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto KOMUNALNI IZVIDNIK KLASA:112-01/23-01/01;URBROJ:2109-23-03/1-23-01 koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Općine Strahoninec (www.strahoninec.hr.) i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu Oglasa, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju za radno mjesto
KOMUNALNI IZVIDNIK


Za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u ponedjeljak, 24. srpnja 2023. s početkom u 12,00 sati u vijećnici Općine Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec.
Pravni izvori za postupak provedbe testiranja objavljeni su na mrežnoj stranici Općine Strahoninec.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju, u utorak 25. srpnja 2023. s početkom u 11 sati.

PRILOZI
Dokument
 Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju
   

 

Predsjednica Povjerenstva


KLASA:112-01/23-01/01
URBROJ:2109-23-03-23-05
Strahoninec,17.7.2023.

Obavijest i uputa kandidatima u postupku Oglasa

 1. OBJAVA OGLASA

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec raspisala je Oglas za prijam u službu na radno mjesto

KOMUNALNI IZVIDNIK - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci (s mogućnošću produljenja za još 6 mjeseci) , na puno radno vrijeme, za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad  u trajanju od dva (2) mjeseca  

Oglas je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana  04. srpnja  2023. godine i na službenim mrežnim stranicama Općine Strahoninec ( www.strahoninec.hr).

Rok za podnošenje prijava traje zaključno do 12. srpnja 2023.

 

Opis poslova:

 • Obavlja stalnu i neposrednu kontrolu i izvide na javnim površinama u svrhu održavanja komunalnog reda u vezi s održavanjem čistoće, kretanjem pasa, stanjem komunalnih objekata i uređaja, nepropisno postavljenim plakatima, panoima i oglasima, uklanjanjem snijega i leda i leda s krovova zgrada
 • Obavlja poslove održavanja čistoće javnih površina, te održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene. Vodi brigu o opremi i uređajima, u obavljanju komunalnih djelatnosti surađuje sa komunalnim redarom
 • Obavlja čišćenje i održavanje javnih zelenih površina (parkovnog i ostalog raslinja, cvijeća), košnju trave na javnim površinama, poslove sadnje i zalijevanja cvijeća na javnim površinama
 • Sudjeluje u poslovima održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenja snijega s javnih površina, obavlja manje građevinske radove
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

II. PODACI O PLAĆI

Plaća službenika i namještenika utvrđena je Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 i 10/23 ) i čini ju  umnožak koeficijenta složenosti poslova i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent za obračun plaće određen je  Odlukom  o  izmjenama i dopunama Odluke  o koeficijentima za obračun plaća službenika  i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 6/23) u visini od 1,10, a osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec, u iznosu od 716,80 EUR-a  bruto.

III. PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI OBUHVAĆA:

 1. pisano testiranje
 2. intervju

 

PODRUČJE TESTIRANJA:

 1. pisano testiranje izvor:
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,61/11,04/18 i 112/19)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18,110/18 i 32/20)

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja provjera znanja, neće moći pristupiti provjeri znanja.
 2. Za kandidata koji ne pristupi provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
 3. Pisana provjera traje 60 minuta .
 4. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljen test za pisanu provjeru znanja.
 5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda provjere znanja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti,
 • razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata .
 1. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila bit će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrat će se da su povukli prijavu.
 2. Za pisanu provjeru znanja dodjeljuje se maksimalno 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili/e test ako su ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
 3. Kandidati koji su uspješno položili pisani test Povjerenstvo poziva na intervju kojim  se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad na navedenom radnom mjestu. Rezultati intervjua boduju se do maksimalno 10 bodova.
 4. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu,
 5. Povjerenstvo izrađuje i, uz ranije utvrđenu Rang-listu kandidata, podnosi pročelnici Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi.
 6. Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata. Rješenje se dostavlja kandidatima prijavljenim na Oglas. Protiv rješenja o prijmu kandidat koji nije  primljen u službu može izjaviti žalba općinskom načelniku, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja na adresu Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, 40 000 Čakovec.
 7. Kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

 

Dodatne upute i informacije

Od dana objave na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 04.07. 2023. i  na mrežnoj stranici Općine Strahoninec, počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 12. srpnja 2023., predajom pošti (preporučeno) ili neposredno u pisarnicu Općine Strahoninec.

Vrijeme održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na  mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Strahoninec , najkasnije 5 dana prije održavanje provjere.

Molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u Oglasu – neuredna i nepotpuna  prijava isključuje podnositelja iz postupka. Nakon isteka roka za dostavu prijava nema mogućnosti dostave dokumentacije, bez obzira na razloge.

 

 

Pročelnica

Jasna Hranilović Miškec, dipl. oec.


KLASA:112-01/23-01/01
URBROJ: 2109-23-03/1-23-02
Strahoninec, 01.07.2023.

                                                                                              

 

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec na radno mjesto - KOMUNALNI IZVIDNIK

Na temelju članka 29. stavka 1., a u vezi s odredbom članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,  broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec na radno mjesto

KOMUNALNI IZVIDNIK - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci (s mogućnošću produljenja za još  6 mjeseci), na puno radno vrijeme, za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad  u trajanju od dva (2) mjeseca

PRILOZI
Dokument
 Oglas za prijam u službu
   

KLASA:112-01/23-01/01
URBROJ: 2109-23-03/1-23-01
Strahoninec, 01.07.2023.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Strahoninec

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 46. Statuta Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije br. 08/21) te Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Strahoninec KLASA: 944-01/23-01-1, URBROJ: 2109-23-01-23-1 od 31. svibnja 2023. godine, općinski načelnik Općine Strahoninec objavljuje

 

NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Strahoninec

 

Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Strahoninec:

RED.BR.

BROJ KATASTARSKE ČESTICE

KATASTARSKA OPĆINA

POVRŠINA (M2)

CIJENA (EUR)

1.

311/48

STRAHONINEC

8232

290.000,00

 

Početna cijena za predmetno građevinsko zemljišta utvrđuje se prema tržišnoj cijeni koja je utvrđenom Procjembenim elaboratom broj 179/23 a koji je izradila tvrtka Moderna – energetika d.o.o., Ruđera Boškovića 16, 40000 Čakovec.

Namjena zemljišta određena je Prostornim planom uređenja Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 08/05, 21/09, 15/17 i 18/22). Građevinsko zemljište prodaje se u zatečenom stanju, po načelu viđeno – kupljeno što isključuje sve naknade prigovore kupca.

Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

 1. ime, prezime, OIB (fizička osoba), adresa, broj mobitela,
 2. naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe ukoliko je ponuditelj pravna osoba,
 3. oznaku građevinskog zemljišta za koje se dostavlja ponuda,
 4. ponuđenu cijenu građevinskog zemljišta koja je predmet prodaje
 5. IBAN broj i poslovnu banku ponuditelja za povrat jamčevine,
 6. izjavu da prihvaća uvjete i pravila natječaja

 

Ponudi se mora priložiti:

 1. preslika važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba), odnosno preslika odgovarajuće putne isprave (strana fizička osoba),
 2. izvornik ili ovjerena preslika rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba),
 3. dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% od početne cijene građevinskog zemljišta, a koja se uplaćuje na IBAN račun Općine Strahoninec HR3224020061860600005, model plaćanja HR68, poziv na broj 7811 – OIB uplatitelja s naznakom „jamčevina za natječaj za kupnju građevinskog zemljišta kat. čestica br. 311/48 k.o. Strahoninec“
 4. dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,
 5. dokaz da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Strahoninec (potvrda računovodstva Općine Strahoninec, zahtjev podnijeti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

 

Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu i na web stranici Općine Strahoninec.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec, u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Strahoninec – ne otvaraj“.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

Otvaranje ponuda obaviti će se 21.06.2023. u 8:00 sati  u vijećnici Općine Strahoninec.

O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obavješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Rok plaćanja pune kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana donošenja  Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Troškove prijenosa vlasništva snosi najpovoljniji ponuditelj.

Nepotpune ponude i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju građevinskog zemljišta mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec ili na telefon 040 333 088.

 

OPĆINA STRAHONINEC

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec


KLASA: 944-01/23-01-1
URBROJ: 2109-23-02-23-2
Strahoninec, 12.6.2023.

Obavijest o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret za pedagošku godinu 2023./2024.

Temeljem čl. 25. t. 5. al. 4. i 9. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret (KLASA: 601-02/22-02/4 URBROJ: 2109/108-01-22-1 ) od 24. studenog 2022. godine)i čl. 4. st. 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Suncokret (KLASA:601-02/22-2/6 URBROJ :2109/108-22-01-1) od 16. studenog 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret je na svojoj 47. sjednici održanoj  27. travnja 2023. donijelo

ODLUKU
O OBJAVI OBAVIJESTI O UPISIMA DJECE
U DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.


 

Natječaj za za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se 

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja

 

ODGOJITELJ

 • 2 izvršitelja M/Ž, od toga jedan izvršitelj 50% rad na projektu ,,Igrajmo se"
 • rad na određeno puno radno vrijeme 

UVJETI za radno mjesto su:

Članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja, a koji može biti:

 1. preddiplomski sveučilišni studij,
 2. preddiplomski stručni studij,
 3. studij kojim je stečena viša stručna sprema u skaldu s ranijim propisima,
 4. diplomski sveučilišni studij,
 5. specijalistički diplomski stručni studij.
PRILOZI
Dokument
 

 Natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja 

   

Obavijest o provođenju deratizacije na području Općine Strahoninec

Djelatnici DDD službe BIOINSTITUTA d.o.o. provest će deratizaciju na području Općine Strahoninec u razdoblju 19. - 22.04.2023.