Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i 115/18), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta  i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19)  i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec, KLASA:320-02/18-03/28,URBROJ:2109/23-01-19-1, od 13. studenoga 2019.,  objavljuje se

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec


Natječajna dokumentacija