Natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 98/19 i 57/22, 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret", raspisuje se

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

  • 5 izvršitelj M/Ž
  • rad na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rok najdulje do 6 mjeseci 

UVJETI za radno mjesto su:

Članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja, a koji može biti:

  • preddiplomski sveučilišni studij,
  • preddiplomski stručni studij,
  • studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
  • diplomski sveučilišni studij,
  • specijalistički diplomski stručni studij
  • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete
  • Odabrani kandidati s radom započinju dana 01.09.2024.godine tj. s novom pedagoškom godinom 2024./2025.
PRILOZI
Dokument
 Odluka o raspisivanju natječaja
 Natječaj za prijem radnika