Natječaj za prijem radnika na radno mjesto medicinska sestra/zdravstveni voditelj

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 98/19 i 57/22, 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret", raspisuje se

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto medicinska sestra/zdravstveni voditelj

ODGOJITELJ

  • 1 izvršitelj M/Ž
  • rad na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rok najdulje do 6 mjeseci 

UVJETI za radno mjesto su:

  • VŠS - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, ili stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima
  • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete
  • Odabrani kandidati s radom započinju dana 01.09.2024.godine tj. s novom pedagoškom godinom 2024./2025.

 

PRILOZI
Dokument
 Odluka o raspisivanju natječaja
 Natječaj za prijem radnika