ODLUKA O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJI VRTIĆ ,,SUNCOKRET" STRAHONINEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Na temelju članka 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 96. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09,110/21), članka 11. Pravilnika o  upisu djece i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić ,,Suncokret", Upravno vijeće DV ,,Suncokret" na 59. sjednici održanoj 17. lipnja 2024. godine a na temelju izvješća Povjerenstva za upis donijelo je

 

ODLUKU O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJI VRTIĆ ,,SUNCOKRET" STRAHONINEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

PRILOZI
Dokument
 Odluka o upisu djece rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2024. / 2025.