OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Temeljem članka IX. stavka 3. Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahopninec, KLASA:320-02/18-03/28; URBROJ:2109/23-01-19-2 od 13. studenoga 2019. obavještava se zainteresirana javnost da će se javno otvaranje ponuda održati dana 22. siječnja 2020. s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec.