Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

 

 O IZRADI 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA IZMEĐU ULICA ŽRTAVA FAŠIZMA I J.H. ZDELARA U STRAHONINCU

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


 Odluka o izradi UPU