OBAVIJEST O IZRADI I.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZMEĐU PRVOMAJSKE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U STRAHONINCU

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

 

O IZRADI

I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZMEĐU PRVOMAJSKE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U STRAHONINCU

 

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


KARTOGRAFSKI PRIKAZI
   
TEKSTUALNI DIO
   
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Obavijest o izradi I. ID UPU
Odluka o izradi I. ID UPU

 


KLASA:350-02/20-01/3
URBROJ:2109/23-03-20-3
Strahoninec, 15. prosinca 2020.


Ispis