Obavijest o izradi II. ID UPU stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

O IZRADI

 II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZA POLJSKE ULICE U STRAHONINCU

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/09, 19/18). 

Detaljne informacije o tijeku izrade navedene izmjene i dopune Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


 

Odluka o izradi    Prostorno planska dokumentacija