PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2109/23-03-20-39 od 15.12.2022., objavljuje se

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu

 

 

 1. Ponovna javna rasprava će trajati od 22.12.2022. do 04.01.2023.
 2. Javni uvid u elaborat za ponovnu javnu raspravu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu, moći će se izvršiti za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Općine Strahoninec, (https://www. strahoninec.hr/), kao i na mrežnim stranicama stručnog izrađivača (http://urbia.hr/).
 3. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu organizirat će se u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec dana 27.12.2022. u 13:00 sati.
 4. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Urbanističkog plana uređenja mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Urbanističkog plana uređenja koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, sukladno Izvješću o javnoj raspravi, KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2109/23-03-20-39, Strahoninec, 23.12.2020.
 5. Primjedbe i prijedlozi na Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu sudionici mogu davati tijekom ponovne javne rasprave, zaključno sa 04.01.2023. godine i to:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Nositelju izrade Urbanističkog plana uređenja - Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec, na adresu iz točke 2.
 6. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.
 7. Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, ne mogu se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

KLASA: 350-02/20-01/2
URBROJ: 2109/23-03-20-40
Strahoninec, 15. prosinca 2022.


KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Kartografski prikazi za PJR
TEKSTUALNI DIO
 Tekstualni sadržaj za PJR
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Odluka o izradi UPU  
Izvješće o javnoj raspravi  
Ponovljena javna rasprava
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi