Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice na puno radno vrijeme Dječjeg vrtića "Suncokret" Strahoninec

Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 98/19 i 57/22) i Statuta Dječjeg vrtića "Suncokret" Strahoninec čl.25., stavka 6, alineje 5 te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret" Strahoninec, raspisuje se

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice na puno radno vrijeme Dječjeg vrtića "Suncokret" Strahoninec

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, S NAZNAKOM ,,PRUAVA NA JAVNI NATJE.AJ ZA IMENOVANJE RAVNATEUA/ICE - NE OTVARATI", osobno na adresu: Dječji vrtić ,,Suncokret", J. H. Zdelara 2a, Strahoninec. Rok za dostavu prijava na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, i na web stranici Osnivača i Vrtića.

PRILOZI
Dokument
 Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice na puno radno vrijeme Dječjeg vrtića "Suncokret" Strahoninec