Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju za radno mjesto - KOMUNALNI IZVIDNIK

Na temelju Oglasa Općine Strahoninec za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto KOMUNALNI IZVIDNIK KLASA:112-01/23-01/01;URBROJ:2109-23-03/1-23-01 koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Općine Strahoninec (www.strahoninec.hr.) i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu Oglasa, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju za radno mjesto
KOMUNALNI IZVIDNIK


Za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u ponedjeljak, 24. srpnja 2023. s početkom u 12,00 sati u vijećnici Općine Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec.
Pravni izvori za postupak provedbe testiranja objavljeni su na mrežnoj stranici Općine Strahoninec.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju, u utorak 25. srpnja 2023. s početkom u 11 sati.

PRILOZI
Dokument
 Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju
   

 

Predsjednica Povjerenstva


KLASA:112-01/23-01/01
URBROJ:2109-23-03-23-05
Strahoninec,17.7.2023.